Skip to content
lowres AAD S4ALL 2283
Havenbeveiliging
Zoals u waarschijnlijk wel weet is het voor havenbedrijven die zaken doen met de Verenigde Staten al enige tijd verplicht te voldoen aan de ISPS code. Security 4 ALL beschikt over gediplomeerde havenbeveiligers. Niet alleen kunnen wij de beveiliging leveren voor uw havengebied, maar ook kunnen wij een groot gedeelte van de organisatie rond de ISPS code uit handen nemen.

De ISPS Code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen.

Doelstellingen ISPS

 • Een internationaal raamwerk opzetten tussen regeringen en de scheepvaartindustrie.
 • Preventieve maatregelen nemen tegen veiligheidsincidenten.
 • Taken en verantwoordelijkheden vaststellen voor de bescherming van de maritieme veiligheid.
 • Een methode hebben om de veiligheidssituatie te beoordelen.
 • Plannen en procedures beschikbaar hebben om te reageren op incidenten.
 • Beschikbaar en gerelateerde informatie uitwisselen en verzamelen.

Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen

 • Verhinderen dat personen die daar niet gerechtigd toe zijn, toegang krijgen tot schepen of haventerreinen.
 • Verhinderen dat ontoelaatbare wapens en explosieven aan boord van schepen of op de haventerreinen worden gebracht.
 • Eisen dat de (verplichte) veiligheidsplannen voor de schepen en de haventerreinen gebaseerd zijn op een (verplichte) beoordeling van de veiligheidssituatie.
 • Training en oefeningen voorschrijven om alle betrokkenen met de veiligheidsplannen vertrouwd te maken.

Security levels ISPS

 • Security level 1: basisniveau, geldt altijd, het handhaven van een minimum aan passende, beschermende veiligheidsmaatregelen.
 • Security level 2: het gedurende een bepaalde tijd handhaven van bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit door een verhoogd risico op een veiligheidsincident.
 • Security level 3: het gedurende een beperkte tijd handhaven van verdere speciale beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit als een veiligheidsincident waarschijnlijk of ophanden is (hoewel het precieze doel misschien niet kan worden vastgesteld).

Bel voor een afspraak: 023 544 44 88 WhatsApp voor een afspraak: 06 50290527